Samenwerken met ligo zovl

Alle Centra voor Basiseducatie (en dus ook Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen) hebben sinds 6 mei 2021 de nieuwe naam LIGO alsook een frisse nieuwe huisstijl.